Καρύδα τριμμένη Ινδιών

Καρύδα τριμμένη Ινδιών

Αποξηραμένο φρούτο τριμμένο από την καρδιά της Ινδικής Καρύδας.